Humanitarianresponse Logo
Name Phones Email Location Address
IOM +380 44 568 5015 iomkievcomm@iom.int Kyiv
8 Mykhailivska Street
Kyiv
01001
Ukraine
UNHCR Kharkiv Kharkiv
Navruz Restaurant, Shevchenko Street 216 B
Kharkiv
Kharkivska Oblast
Ukraine
UNHCR Regional Office +380 44 288 9710 ukrki@unhcr.org Kyiv
14, Lavrska St.
Kyiv
01015
Ukraine
UNICEF +380 44 254 2439, +380 44 254 2436, +380 44 254 2450 kiev@unicef.org Kyiv
5 Klovsky Uzviz
Kyiv
01021
Ukraine
UN OCHA +380 50 440 9005, +380 95 284 7322 OCHAUkraine@un.org Kyiv
28, Instytutska Str.
Kyiv
30
01021
Ukraine
UN OCHA Donetsk +380 66 113 1413, +380 93 005 6996 trutmann@un.org Donetsk
1A Polotskaya Str
Donetsk
83092
Ukraine
UN OCHA Kramatorsk +380 50 318 2008 thay@un.org Kharkiv
TBD
Kramatorsk
63101
Ukraine
UN OCHA Luhansk +380 50 327 7698 shikhmammadov@un.org Luhansk
Bazysnyi Ln. 5
Luhansk
91011
Ukraine
UN OCHA Mariupol +380 50 312 8581 adamovych@un.org Mariupol
TBD
Mariupol
00000
Ukraine
UN OCHA Sievierodonetsk +380 50 382 4540 melkumyan@un.org Sievierodonetsk
8 Yegorova St
Sievierodonetsk
09
93404
Ukraine