Humanitarianresponse Logo
Name Phones Email Location Venue
IOM +380 44 568 5015 iomkievcomm@iom.int Kyiv
8 Mykhailivska Street
Kyiv
01001
Ukraine
UN OCHA +380 44 253 3412 OCHAUkraine@un.org Kyiv
28, Instytutska Str.
Kyiv
30
01021
Ukraine
UN OCHA Donetsk +380 50 318 2008 thay@un.org Donetsk
1A Polotskaya Str
Donetsk
83092
Ukraine
UN OCHA Kramatorsk +380 95 285 2432 ishynov@un.org Kramatorsk
Aeroklubna, 1
Kramatorsk
84307
Ukraine
UN OCHA Luhansk +380 50 327 7698 shikhmammadov@un.org Luhansk
Bazysnyi Ln. 5
Luhansk
91011
Ukraine
UN OCHA Mariupol +380 50 382 4533 nesterova@un.org Mariupol
Metalurhiv ave., 50
Mariupol
87500
Ukraine
UN OCHA Sievierodonetsk +380 50 463 6404 ovdiienko@un.org Sievierodonetsk
8 Yegorova St
Sievierodonetsk
09
93404
Ukraine
UNHCR Kharkiv Kharkiv
Navruz Restaurant, Shevchenko Street 216 B
Kharkiv
Kharkivska Oblast
Ukraine
UNHCR Regional Office +380 44 288 9710 ukrki@unhcr.org Kyiv
14, Lavrska St.
Kyiv
01015
Ukraine
UNICEF +380 44 254 2439, +380 44 254 2436, +380 44 254 2450 kiev@unicef.org Kyiv
5 Klovsky Uzviz
Kyiv
01021
Ukraine