Humanitarianresponse Logo

UNICEF

Address: 
5 Klovsky Uzviz
Kyiv
01021
Ukraine
Phones: 
+380 44 254 2439
+380 44 254 2436
+380 44 254 2450
Operation(s)/ Webspace(s): 
Location: 
Kyiv
Organizations: 
United Nations Children's Fund