Humanitarianresponse Logo

Monitoring Report on Regional IDP Integration Programmes in Ukraine in 2018-2019 / Звіт за результатами моніторингу Регіональні програми інтеграції внітрішньо переміщених осіб в Україні у 2018-2019 роках

The report evaluates the effectiveness of adaptation and integration measures for IDPs, developed and implemented in Ukraine in accordance with Cabinet of Minister’s Resolution № 1094 "On Approval of the State Program on support, social adaptation and re-integration of the citizens of Ukraine who have moved from the temporarily occupied territories to other regions of Ukraine for the period until 2017 " as of 16 December 2015. 

У звіті оцінюється ефективність заходів з адаптації та інтеграції ВПО, розроблених та впроваджених в Україні відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1094 "Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року" від 16 грудня 2015 року. 

Operation(s)/ Webspace(s): 
Organization(s): 
British Embassy
Cluster(s)/Sector(s): 
Original Publication Date: 
09 May 2019
Document type: 
Assessment Report