Humanitarianresponse Logo

Geçici Koruma Altindaki Suriyeliler İçin Hatay’daki Geçici Eğitim Merkezlerinin İhtiyaç Tespiti

Methodology: 

Değerlendirme öncesinde Save the Children çalışanları veri toplama yöntemleri hakkında eğitim aldılar. En az bir Türkçe ve bir Arapça konuşan eleman içeren ekipler MEB tarafından atanan koordinatörlerden bilgi toplamak
amacıyla her bir GEM’i ziyaret ettiler. Türk koordinatörler merkezlerin durumuyla ilgili birincil bilgi kaynağı oldular ve verdikleri bilgiler Save the Children’ın izleme, değerlendirme, hesap verme ve öğrenme (GDSÖ) ekibince tasarlanan elektronik bir ankete birincil verilerimiz olarak girilmiştir. Anketler KoBoToolbox uygulamasını kullanan tabletlere yüklenmiş, böylece çevrimiçi ve çevrimdışı veri toplanması sağlanmıştır. Bilgiler doğrudan gözlem ve Suriyeli GEM müdürleriyle yapılan görüşmeler ile pekiştirilmiştir.

Veriler fiziksel altyapı ve alan, öğretmen ve öğrencilerin özellikleri, ulaşım, kontenjan üstü öğrenci sayısı, materyal kaynakları, STH sorunları ve mali yönetim dahil olmak üzere ihtiyaç veya mağduriyet belirtebilecek öğeler
hakkında toplanmıştır. Bir Türk okuluna yakınlık ve GEM’deki mevcut ek alan gibi gelecekteki programlama kararlarını etkileyecek faktörler hakkında ek bilgiler toplanmıştır (anket sorularının tam listesi için Ek 1’e bakınız).

Key findings: 

Ağustos 2015 itibarıyla Hatay çevresindeki 12 ilçeyi kapsayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kayıtlı 69 adet GEM bulunmaktadır. Bunların 65’i bu analize dahil edilmiştir. Kalan dört GEM taşınma sürecinde olduğundan ve yeni tesisler hakkında bilgi bulunmadığından analiz ve mağduriyet sıralamasına dahil edilmemiştir. Bu merkezler Narlıca Recep Tayyip Erdoğan Okulu 2, Süleymaniye Geçici Eğitim Merkezi, Dörtyol Ortaokulu ve Beyaz Güvercin’dir. Muslim Care Okulu tek bir merkez olarak kayıtlı olsa da doğrudan gözlemle bu merkezin Reyhanlı ilçesindeki üç ayrı konumda yer aldığı ve her bir konumun kendi ihtiyaç
ve kaynakları olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu analizde Muslim Care Okulu üç ayrı merkez olarak ele alınmış ve gözlemlenen GEM sayısı 67’ye yükselmiştir.

Assessment Report: 
Publicly Available
Assessment Questionnaire: 
Publicly Available
Assessment Data: 
Not Available
Operations(s)/Webspace(s): 
Assessment Date(s): 
13 Oct 2015

Level of Representation

Other
Frequency: 
Other
Status: 
Report completed
Collection Method(s): 
Key Informant Interview
Population Type(s): 
All affected population
Cluster(s)/Sector(s): 
Leading/Coordinating Organization(s): 
Save The Children
Location(s): 
Turkey
Other location: 
Hatay, Syria
Theme(s): 
Needs Assessment